Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Sesja z dnia 30 października 2008 r.Uchwałą Nr XXV/136/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

207 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/135/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

26 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/134/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .

34 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/133/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

38 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/132/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej.

38 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/131/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań na 2009 rok.

98 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/130/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

52 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/129/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

204 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/128/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie dzierżawy na okres 1 roku składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

135 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/127/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej.

23 KBPobierz