Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Sesja z dnia 30 grudnia 2008 r.Uchwała Nr XXVII/151/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

46 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/150/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2009.

451 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/149/08.

91 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/149/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Siła w Grupie”

27 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/148/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dzierżawy na okres 1 roku składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

56 KBPobierz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 147/08.

59 KBPobierz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 147/08.

55 KBPobierz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 147/08.

152 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 147/08.

106 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 147/08.

121 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147/08.

101 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/147/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

41 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/146/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok.

43 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/145/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

25 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/144/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dzierżawy na okres 1 roku składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

54 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/143/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie dzierżawy na okres 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

52 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/142/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie dzierżawy na okres 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań

99 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/141/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta.

37 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

147 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/139/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Drozdowie.

31 KBPobierz