Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

ZARZĄDZENIA WÓJTA W 2006 ROKU.

ZARZĄDZENIA WÓJTA W 2006 ROKU.

1/ Zarzadzenie Nr 01/06 z dn. 02.1.2006 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta poboru oplaty targowej na terenie miejscowosci Ryman.

2/ Zarzadzenie Nr 02/06 z dn. 20.02.2006r. w sprawie zatwierdzenia ukladu wykonawczego budżetu Gminy Ryman na 2006 rok i planu finansowego zadan zleconych.

3/ Zarzadzenie Nr 3/06 z dn.22.02.2006r. w sprawie:organizacji stałego dyżuru Wójta Gmniny Rymań na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

4/ Zarzadzenie Nr 4/06 z dn. 10.03.2006r. w sprawie: odwołania Pani mgr Anny Dworek ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu.

5/ Zarzadzenie Nr 5/06 z dn. 10.03.2006 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Skół Publicznych w Rymaniu Pani mgr Gabrieli Jabłońskiej - Konopko.

6/ Zarzadzenie Nr 6/06 z dn. 17.03.2006 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Rymań za 2005 rok.

7/ Zarzadzenie Nr 7/06 z dn.24.03.2006 r.w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 r, zatrudnionych w szkolach dla których Gmina Ryman jest organem prowadzacym.

8/ Zarzadzenie Nr 8/06 z dn.24.03.2006 r.  w sprawie: ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym gminy.

9/ Zarzadzenie Nr 9/06 z dn. 29./03.2006r. dot. zmian w budżecie na 2006 rok.

10/ Zarzadzenie Nr 10/06 z dn.05.05.2006r. dot. powolania komisji przetargowej do oceny ofert zlozonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe budynku Urzedu Gminy Ryman, ul.Szkolna 7 w Rymaniu.

- zalacznik do zarzadzenia Nr 10)06 - Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

11/ ZARZĄDZENIE NR 11/2006 z dnia 17 maja 2006 roku sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Roboty remontowe budynku Przychodni Medycznej w Rymaniu ul. Szkolna 4.

12/ Zarzadzenie Nr 12/06 z dn. 22.05.2006r. w sprawie wykorzystania dnia 26 maja 2006 r. jako wolnego od pracy w Urzedzie Gminy i w jednostkach Organizacyjnych Gminy Ryman.

13/ Zarządzenie nr 13/2006 z dn. 24 maja 2006r.w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

14/ Zarzadzenie Nr 14/2006 Wójta Gminy Rymań z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i wyznaczenia jej przewodniczącego.  

16/ Zarzadzenie Nr 16/2006 Wojta Gminy Ryman z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budzecie.

17/ Zarzadzenie Nr 17/2006 Wojta Gminy Ryman z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie powolania komisji Egzaminacyjneuj dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego.

23/ Zarzadzenie Nr 23/2006 Wojta Gminy z dnia 26.09.2006 r. w sprawie zmian w budzecie na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 2/2006

518 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2006

22 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2006

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2006

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2006

550 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2006

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2006

23 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2006

158 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2006

27 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2006

27 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2006

21 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2006

20 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2006

22 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2006

156 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2006

21 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2006

116 KBPobierzPodgląd pliku