Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Zarządzenie Nr34_05

Zarzadzenie Nr 34)95 z dn.30.09.2005 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do oceny zlozonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Wykonanie uslugi inwestora zastepczego w zadaniu pt. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkol w Rymaniu

 

zalacznik do zarzadzenia Nr 34/2005 z dn. 30.09.2005 r. - Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.zał__regulamin_pracy_komisji_przetargowej.DOC

44 KBPobierzPodgląd pliku

ZARZÄ„DZENIE__NR_34_dot_przergr_iinwest.zast..doc

27 KBPobierzPodgląd pliku