Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

ZARZĄDZENIE NR 24/2009 Wójta Gminy Rymań z dnia 01 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowejZARZĄDZENIE NR 24/2009 Wójta Gminy Rymań z dnia 01 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na:1.Termomodernizację budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej w Rymaniu.2.Wymianę pokrycia dachowego z naprawą więźby dachowej na obiekcie budynku wielorodzinnego socjalno-mieszkalnego w Dębicy.

103 KBPobierz