Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Zarządzenie Nr 17/2010ZARZĄDZENIE NR 17/2010 WÓJTA GMINY RYMAŃ x dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 34/2008 Wójta Gminy Rymań z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę świetlic i sal wiejskich oraz pomieszczeń do nich przynależnych i wyposażania stanowiących mienie komunalne Gminy Rymań.

23 KBPobierz