Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Budżet na rok 2007

Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Rymań z dnia 14.11.2006 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu gminy na 2007 rok informacji o stanie mienia komunalnego.

24 KBPobierz

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rymań na rok 2007.

359 KBPobierz

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2007

70 KBPobierz

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2007

195 KBPobierz

Uchwała nr XXX/62/Z/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w przedmiocie wydania opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu i prawidłowości załączonej do budżetu na 2007 r. prognozy długu publicznego Gminy Rymań.

3.8 MBPobierz

Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Rymań z dnia 29.08.2007 r. w sprawie przedstawienia informacji z realizacji budżetu Gminy Rymań za I półrocze 2007 r.

440 KBPobierz

Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Rymań z dnia 10.10.2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

201 KBPobierz