Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

PRENZLAU - NIEMCY

P O R O Z U M I E N I E

o współpracy powiatu kołobrzeskiego z powiatem Barnim


Pragnąc umocnić więzy przyjaźni i partnerstwa między obydwoma powiatami niniejszym
Porozumieniem określają zakres wzajemnych stosunków.

Starostowie uzgadniają, że na szczeblu władz miasta współpraca urzeczywistniać się będzie głównie poprzez:

1. Propagowanie wśród mieszkańców obu powiatów idei przyjaźni i współpracy.

2. Udzielanie wsparcia i pomocy instytucjom, organizacjom, osobom zainteresowanym współpracą w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

3. Wymianę delegacji miast i gmin.

Zakłady, instytucje i organizacje nawiązują w ramach swoich możliwości współpracę w oparciu o odrębne porozumienia informując o ich zawarciu swoje władze miejskie.

Umowę partnerską pomiędzy powiatem Barnim a powiatek kołobrzeskim podpisano w Kołobrzegu dnia 12 listopada 1999 roku.