Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Opłata taragowa

1) 2005 - 2006 rok:

    - Uchwala Nr XXX(177) 05 Rady Gminy Ryman z dnia

      09 grudnia 2005 roku w sprawie opłaty targowej.

    -  Zarzadzenie Nr 01(2006 Wojta Gminy Ryman z dn. 02.01.2006 r.

       w sprawie wyznaczenia inkasenta poboru oplaty targowej na terenie

       miejscowosci Ryman.

    - Uchwala Nr III(9)2006 Rady Gminy Ryman z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie oplaty targowej.
    -
Zarzadzenie Nr 01(2007 Wojta Gminy Ryman z d nia 02 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia inkasenta poboru oplaty

      targowej na terenie meijscowosci Ryman.

2) 
Uchwała Nr XIII(72)2007   Rady Gminy  Ryman z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej.Uchwała Nr XIII(72)2007 .doc

29 KBPobierz

Uchwala Nr XXX(177) 05 .doc

24 KBPobierz

Uchwala Nr III(9)2006 (.doc

23 KBPobierz

Zarzadzenie Nr 01(2006.doc

21 KBPobierz