Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Wzory formularzy i deklaracji podatkowych

Załącznik Nr 1_Wzór formularza - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych do celów podatku od nieruchomości ( IN-1)

101 KBPobierz

Załącznik Nr 2_Wzór formularza - Deklaracja na podatek od nieruchomości ( DN-1)

121 KBPobierz

Załącznik Nr 3_Wzór formularza - Informacja w sprawie podatku rolnego ( IR- 1)

106 KBPobierz

Załącznik Nr 4_Wzór formularza - Deklaracja na podatek rolny ( DR- 1)

152 KBPobierz

Załącznik Nr 5_Wzór formularza - Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)

55 KBPobierz

Załącznik Nr 6_Wzór formularza - Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

59 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/147/08 Rady Gminy Rymań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

41 KBPobierz