Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Opłaty:
Bez opłaty

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na bieżąco.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska
Parter - biuro nr 8
94 35 34 807 lub 94 35 83 127 wew.37

Podstawa prawna:
Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.).