Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

36 sesja Rady Gminy - 16.03.2023

Uchwała Nr XXXVI/293/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2023 roku.

382 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/294/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

260 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/295/23 w sprawie zmian budżetu na 2023 r.

795 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/296/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/297/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

282 KBPobierzPodgląd pliku