Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

2023

Decyzja nr BD 6220.03.2022/2023 z dnia 21.03.2023 r. dotycząca przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z złoża o powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nieprzekraczającym 20 000 m3, gdy działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową, w miejscowości Leszczyn na dz. Nr 209 obręb 0078 Leszczyn, gmina Rymań.

6.4 MBPobierzPodgląd pliku

Decyzja nr BD 6220.04.2022/2023 z dnia 16.01.2023 r. o zmianie decyzji z dnia 17.10.2022 r. znak BD6220.04.2022 dla przedsięwzięcia: „Budowa do dwóch farm fotowoltaicznych PV Leszczyn o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. Nr 351/4 obręb 0078 Leszczyn, gmina Rymań".

3.0 MBPobierzPodgląd pliku