Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

34 sesja Rady Gminy - 19.12.2022

Uchwała Nr XXXIV/279/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

256 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/280/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2023.

4.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/281/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030.

1.5 MBPobierzPodgląd pliku