Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

31 sesja Rady Gminy - 29.09.2022

Uchwała Nr XXXI/259/22 w sprawie przystąpienia Gminy Rymań do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

265 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/260/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych

263 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/261/22 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Dębica

260 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO do Uchwały Nr XXXI.262.2022

137 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/262/22 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

267 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/263/22 w sprawie zmian budżetu na 2022 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/264/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022-2030

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/265/22 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań

312 KBPobierzPodgląd pliku