Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Koronawirus - informacje

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

2022

Obwieszczenie Starostwa Kołobrzeskiego nr B6740.00228.2021 - wydanie decyzji o pozwoleniu na: budowę obiektu liniowego – sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV w zamian odcinków linii napowietrznej nr 513 od projektowanego złącza ZKSN-4 poprzez projektowane stacje kontenerowe nr 50496 Rymań POM oraz nr 50834 Rymań Osiedle do stacji słupowej nr 550804 Rymań Cmentarz oraz powiązaniami sieci 15 kV i 0,4 kV wraz z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej w miejscowości Rymań.

761 KBPobierzPodgląd pliku