Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

za 2021 r.

Bilans jednostki za 2021

272 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans z wykonania budżetu za 2021

261 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa do bilansu za 2021

567 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat za 2021

265 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021

259 KBPobierzPodgląd pliku