Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

30 sesja Rady Gminy - 27.06.2022

Uchwała Nr XXX/246/22 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań.

258 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/247/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Drozdowo nr 9A i 9 B.

169 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/248/22 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dębicy.

260 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/249/22 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

262 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/250/22 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

270 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/251/22 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Rymań.

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/252/22 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2022/2023.

288 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/253/22 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022.

165 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/254/22 w sprawie zmian budżetu na 2022r.

673 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/255/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2022-2030.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/256/22 w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

250 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/257/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2021 rok.

160 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/258/22 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

163 KBPobierzPodgląd pliku