Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

26 sesja Rady Gminy - 25.11.2021

Uchwała Nr XXVI/209/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

173 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/210/21 w sprawie opłaty targowej.

180 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/211/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

706 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/212/21 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/213/21 w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Rymań.

280 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/214/21 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.

692 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/215/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Dębica nr 15.

264 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/216/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań.

263 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/217/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2030.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/218/21 w sprawie zmian budżetu na 2021r.

812 KBPobierzPodgląd pliku