Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Projekt budżetu na 2022 - cześć opisowa

0. Uzasadnienie_-_projekt

751 KBPobierzPodgląd pliku

1. Opis dochodów_-_projekt

729 KBPobierzPodgląd pliku

2. Opis wydatków_-_projekt

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

3. Opis wydatków majątkowych_-_projekt

484 KBPobierzPodgląd pliku

4. Opis przychodów i rozchodów_-_projekt

509 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały budżetowej na 2022 z załącznikami

1. Projekt uchwały budżetowej - 2022

208 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. Nr 1_dochody

748 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. Nr 2_wydatki

828 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. Nr 3_przychody i rozchody

364 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. Nr 4_inwestycje

581 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. Nr 5_zad. zlecone

214 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. Nr 6_dotacje podmiotowe

370 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. Nr 7_dotacje dla inst. kult.

427 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. Nr 8_porozumienia umowy

206 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. Nr 9_dotacje celowe

424 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. Nr 10_alkoholówka

384 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. Nr 11_odpady

385 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. Nr 12_ochrona środowiska

447 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. Nr 13_RFIL - środki COVID

266 KBPobierzPodgląd pliku