Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu alarmowania i powiadamiania ludności dla OSP w Starninie – 19.05.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_2021.06.16

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedź do zapytania_2021.05.26

599 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

4.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania oraz o braku podstaw do wykluczenia

17.4 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3_Wykaz dostaw

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4_RODO

18.9 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5_Wzór umowy

23 KBPobierzPodgląd pliku