Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Rejestr Instytucji Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

2021

Decyzja nr BD 6220.05.2020/2021 z dnia 06.04.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:„Budowa instalacji biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid. 437/2, obręb 0078 Leszczyn”.

16.5 MBPobierzPodgląd pliku