Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Rejestr Instytucji Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

21 sesja Rady Gminy - 23.02.2021

Uchwała Nr XXI/170/21 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dębicy.

176 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/171/21 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

127 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/172/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

135 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/173/21 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Starnin.

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/174/21 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Gorawino i Starnin.

187 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/175/21 w sprawie rozpatrzenia petycji.

189 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/176/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2021 roku.

346 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/177/21 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

173 KBPobierzPodgląd pliku