Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Rejestr Instytucji Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

19 sesja Rady Gminy - 26.11.2020

Uchwała Nr XIX/157/20 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020r.

410 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/158/20 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.

642 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/159/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/160/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

372 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/161/20 w sprawie opłaty targowej.

389 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/162/20 w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. na lata 2021-2027.

5.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/163/20 w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku