Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Rejestr Instytucji Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rymań oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników z odpadami z czyszczenia ulic i placów, ich transport i zagospodarowanie - 2020.10.16

Informacji z otwarcia ofert_30.10.2020 r.

678 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania_27.10.2020 r.

7.7 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie nr 598059-N-2020 o zmianie ogłoszenia_26.10.2020 r.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie nr 598059

100 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

131 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 2 - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

55 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 3 - OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 3a - OŚWIADCZENIE PODMIOTÓW o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 4 - ZOBOWIĄZANIE

36 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 5 - RODO

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 6 - Wzór umowy

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 7 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia

34 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 8 - Wykaz usług wykonanych

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 9 - OŚWIADCZENIE - przynależność do grupy kapitałowej

35 KBPobierzPodgląd pliku