Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Rejestr Instytucji Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

18 sesja Rady Gminy - 12.10.2020

Uchwała Nr XVIII/144/20 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Gorawino.

205 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/145/20 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań.

206 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/146/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie.

205 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/147/20 w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

196 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/148/20 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

114 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/149/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026.

795 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/150/20 w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

448 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/151/20 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rymań.

204 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/152/20 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rymań.

104 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/153/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

475 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/154/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA RIO NR XXVII.190.K.2020 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/155/20 Rady Gminy Rymań z dnia 12 października 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na terenie gminy Rymań.

439 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/155/20 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na terenie gminy Rymań.

126 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/156/20 zmieniająca uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu.

113 KBPobierzPodgląd pliku