Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Rejestr Instytucji Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Koordynator do spraw dostępności

Wójt Gminy Rymań

Zarządzeniem Nr 48/2020 z dnia 16 września 2020 r. 

wyznaczył na funkcję koordynatora do spraw dostępności

 

Pana Jakuba Och

tel. 94 35 34 825

e-mail: j.och@ryman.pl