Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

17 sesja Rady Gminy - 22.09.2020

Uchwała Nr XVII/136/20 w sprawie nabycia nieruchomości.

197 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/137/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości.

196 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/138/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu.

126 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/139/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie.

206 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/140/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

207 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/141/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2020.

110 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/142/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026.

805 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/143/20 w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

852 KBPobierzPodgląd pliku