Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Rejestr Instytucji Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Zakup pojemników dla mieszkańców Gminy Rymań do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych.

Informacja art.86 ust.5 zakup pojemników - 05.102020 r.

696 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na zapytania 4 - 02.10.2020 r.

549 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie nr 540187810 o zmianie ogłoszenia

24 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na zapytania 3 i zmiana SIWZ - 29.09.2020

860 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na zapytania 2 - 28.09.2020 r.

560 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na zapytania - 28.09.2020 r.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie

230 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

351 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy

62 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

15.8 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

16.2 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

144 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5_Wzór wytłoczenia na pojemnikach

126 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6_Wielkość wzoru wytłoczenia na pojemnikach

86 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7_Wzór umowy

207 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8_Protokół zdawczo-odbiorczy.

106 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 9_RODO

37 KBPobierzPodgląd pliku