Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

16 sesja Rady Gminy - 27.07.2020

UCHWAŁA NR XVI/126/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Rymań.

2.4 MBPobierz

UCHWAŁA NR XVI/127/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2020/2021.

207 KBPobierz

UCHWAŁA NR XVI/128/20 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Rymań.

214 KBPobierz

UCHWAŁA NR XVI/129/20 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Gorawino.

207 KBPobierz

UCHWAŁA NR XVI/130/20 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

206 KBPobierz

UCHWAŁA NR XVI/131/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026.

849 KBPobierz

UCHWAŁA NR XVI/132/20 w sprawie zmian budżetu na 2020 r.

597 KBPobierz

UCHWAŁA NR XVI/133/20 w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

191 KBPobierz

UCHWAŁA NR XVI/134/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2019 rok.

104 KBPobierz

UCHWAŁA NR XVI/135/20 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

107 KBPobierz