Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

15 sesja Rady Gminy - 16.06.2020

Uchwała Nr XV/119/20 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Rymań.

218 KBPobierz

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały XV.119.20

1.9 MBPobierz

Uchwała Nr XV/120/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

109 KBPobierz

Uchwała Nr XV/121/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

110 KBPobierz

Uchwała Nr XV/122/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

111 KBPobierz

Uchwała Nr XV/123/20 zmieniająca uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu.

118 KBPobierz

Uchwała Nr XV/124/20 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rymań.

103 KBPobierz

Uchwała Nr XV/125/20 w sprawie powołania skarbnika Gminy Rymań.

104 KBPobierz