Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne. Budowa budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturę techniczną w m. Starnin Gmina Rymań - 2020.06.19

Zawiadomienie o wyborze oferty- 08.07.2020 r.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

4.4 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Umowa

34 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania oraz o braku podstaw do wykluczenia

44 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

47 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

70 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - RODO

15.0 KBPobierzPodgląd pliku