Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie - 2020.06.09

Zawiadomienie o wyborze oferty - 30.06.2020 r.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na zapytania - 25.06.2020 r.

412 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na zapytania - 22.06.2020 r.

670 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

472 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

454 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - wykaz robót

470 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - umowa

382 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - RODO

19.3 KBPobierzPodgląd pliku

Mapa

414 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar wykonania robót budowlanych dla ogródka fitness ver.04.2020

123 KBPobierzPodgląd pliku

Rysunek

532 KBPobierzPodgląd pliku

SST Rzesznikowo

4.2 MBPobierzPodgląd pliku

Wykaz

3.9 MBPobierzPodgląd pliku