Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

DOKUMENTACJA

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

14.0 KBPobierz

Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze właściwości gm. Rymań - 17.06.2020 r.

16.4 KBPobierz

Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych - UWAGA ! jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

6.4 MBPobierz

Postanowienie Nr 224/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

162 KBPobierz

Postanowienie Nr 223/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rymań.

270 KBPobierz

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

103 KBPobierz

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

118 KBPobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.

61 KBPobierz

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Rymań z dnia 09.06.2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

623 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

267 KBPobierz

Zgłaszanie kandydatów na członków OKW.

6.5 KBPobierz

Poprawiony wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

277 KBPobierz

Informacja WÓJTA GMINY RYMAŃ z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

5.7 KBPobierz

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

183 KBPobierz

Załącznik Nr 1 – Wniosek - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

166 KBPobierz

Załącznik Nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

147 KBPobierz

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

192 KBPobierz

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

165 KBPobierz

Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1.2 MBPobierz

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

579 KBPobierz