Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

DOKUMENTACJA

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

14.0 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze właściwości gm. Rymań - 17.06.2020 r.

16.4 KBPobierzPodgląd pliku

Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych - UWAGA ! jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

6.4 MBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 224/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

162 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 223/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rymań.

270 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

103 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

118 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.

61 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Rymań z dnia 09.06.2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

623 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

267 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłaszanie kandydatów na członków OKW.

6.5 KBPobierzPodgląd pliku

Poprawiony wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

277 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja WÓJTA GMINY RYMAŃ z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

5.7 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

183 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 – Wniosek - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

166 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

147 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

192 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

165 KBPobierzPodgląd pliku

Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

579 KBPobierzPodgląd pliku