Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Koronawirus - informacje

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Wzory formularzy i deklaracji podatkowych obowiązujące od 01.07.2019 r.

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze:

- Deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załączników do deklaracji, Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz załączników do informacji, określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1104),

- Deklaracji na podatek rolny oraz załączników do deklaracji, Informacji o gruntach oraz załączników do informacji, określone w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1105),

- Deklaracji na podatek leśny oraz załączników do deklaracji, Informacji o lasach oraz załączników do informacji, określone w Rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2019 r. poz. 1126).

Do składania deklaracji z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. stosuje się formularze:

Osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

74 KBPobierzPodgląd pliku

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty podlegające opodatkowaniu

38 KBPobierzPodgląd pliku

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty zwolnione z opodatkowania

38 KBPobierzPodgląd pliku

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

64 KBPobierzPodgląd pliku

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty podlegające opodatkowaniu

35 KBPobierzPodgląd pliku

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

34 KBPobierzPodgląd pliku

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

51 KBPobierzPodgląd pliku

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty podlegające opodatkowaniu

33 KBPobierzPodgląd pliku

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - przedmioty zwolnione z opodatkowania

32 KBPobierzPodgląd pliku

Osoby fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

62 KBPobierzPodgląd pliku

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty podlegające opodatkowaniu

37 KBPobierzPodgląd pliku

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty  zwolnione z opodatkowania

37 KBPobierzPodgląd pliku

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

32 KBPobierzPodgląd pliku

IR-1 Informacja o gruntach

49 KBPobierzPodgląd pliku

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty podlegające opodatkowaniu

35 KBPobierzPodgląd pliku

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - przedmioty zwolnione z opodatkowania

34 KBPobierzPodgląd pliku

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

32 KBPobierzPodgląd pliku

IL-1 Informacja o lasach

42 KBPobierzPodgląd pliku

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty podlegające opodatkowaniu

32 KBPobierzPodgląd pliku

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - przedmioty zwolnione z opodatkowania

32 KBPobierzPodgląd pliku

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

32 KBPobierzPodgląd pliku