Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Obwieszczenia 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań nr DB.6220.05.2020 z dnia 07.12.2020 r. o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa - "Budowa instalacji biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą" na części dz. Nr 437/2 obręb Leszczyn.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie nr DB.6220.01.2020 o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Mirowie, gmina Rymań - budowa kwater nr 4,5 i 6 na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. Nr 437/2 obręb Leszczyn" - 2020.09.15

375 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań nr DB.6220.01.2020 o prowadzonym postepowaniu z udziałem społeczeństwa - "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Mirowie, gmina Rymań - budowa kwater nr 4,5 i 6 na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. Nr 437/2 obręb Leszczyn" - 2020.04.15

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie Wójta Gminy Rymań "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania odpadami w Mirowie, gmina Rymań - budowa instalacji do stabilizacji (zestalania) odpadów niebezpiecznych oraz budowa kwater składowania odpadów niebezpiecznych" - 2020.03.23

637 KBPobierzPodgląd pliku