Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Koronawirus - informacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań z dnia 9 kwietnia 2020 roku maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Rymań.

24 KBPobierz

Pismo do ośrodków pomocy społecznej Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 17.03.2020

226 KBPobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

419 KBPobierz

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.03.2020 r. - do odwołania ogłasza się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

146 KBPobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13.03.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

1.3 MBPobierz

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYMAŃ - Urząd Gminy i GOPS w Rymaniu zostają zamknięte dla petentów 13.03.2020 r.

185 KBPobierz

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

121 KBPobierz

Wojewoda Zachodniopomorski - dot. czasowego zawieszenia działalności

59 KBPobierz

Zarządzenie nr 80/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych.

182 KBPobierz

Jak zapobiegać - ULOTKA 1 - Infolinia

1.0 MBPobierz

Jak zapobiegać - ULOTKA 2

0.9 MBPobierz

Jak zapobiegać - ULOTKA 3

227 KBPobierz

Jak zapobiegać - ULOTKA 4

333 KBPobierz