Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

11 sesja Rady Gminy - 23.01.2020

Uchwała Nr XI/101/20 zmieniająca uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu

104 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/102/20 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok

106 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/103/20 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

196 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/104/20 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Rymań

199 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały XI.104.20

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/105/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

100 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/106/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

101 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/107/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

101 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/108/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

101 KBPobierzPodgląd pliku