Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

10 sesja Rady Gminy - 20.12.2019

Uchwała Nr X/91/19 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok.

256 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/92/19 w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Rymań a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno

197 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/93/19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2019/2020.

200 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/94/19 w sprawie zmian budżetu na 2019 r.

385 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/95/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

188 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/96/19 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

257 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/97/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/98/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

100 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/99/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/100/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2020.

4.8 MBPobierzPodgląd pliku