Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Remont części budynku dla potrzeb szkoły - stołówka - 2019.11.07

Zawiadomienie po otwarciu ofert - 28.11.2019 r.

103 KBPobierz

Zawiadomienie o zmianie SIWZ nr 2 - 18.11.2019 r.

46 KBPobierz

SIWZ - po zmianie

253 KBPobierz

Zawiadomienie o zmianie SIWZ

44 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

25 KBPobierz

Ogłoszenie nr 619573 - 07.11.2019 r.

108 KBPobierz

SIWZ

250 KBPobierz

Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy

60 KBPobierz

Załącznik Nr 2_war. udz. w post

52 KBPobierz

Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post

34 KBPobierz

Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów i podwykonawców

33 KBPobierz

Załącznik Nr 4_zobowiązanie

37 KBPobierz

Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał

34 KBPobierz

Załącznik Nr 6_ Wzór umowy

255 KBPobierz

Załącznik Nr 7_wykaz wyk. robót

33 KBPobierz

Załącznik Nr 8_wykaz osób

39 KBPobierz

Załącznik Nr 9_RODO

32 KBPobierz

Dokumentacja projektowa

100 MBPobierz