Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Remont części budynku dla potrzeb szkoły - stołówka - 2019.10.07

Ogłoszenie nr 606306 - 07.10.2019 r.

106 KBPobierz

SIWZ_remont stołówki

253 KBPobierz

Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy

60 KBPobierz

Załącznik Nr 2_war. udz. w post

52 KBPobierz

Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post

34 KBPobierz

Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców

33 KBPobierz

Załącznik Nr 4_zobowiązanie

37 KBPobierz

Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał

34 KBPobierz

Załącznik Nr 6_ Wzór umowy

187 KBPobierz

Załącznik Nr 7_wykaz wyk. robót

33 KBPobierz

Załącznik Nr 8_wykaz osób

40 KBPobierz

Załącznik Nr 9_RODO

32 KBPobierz

Dokumentacja projektowa

100 MBPobierz