Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

6 sesja Rady Gminy - 26.06.2019

Uchwała Nr VI/57/19 w sprawie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Rymań.

2.2 MBPobierz

Uchwała Nr VI/58/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

421 KBPobierz

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody do uchwały nr VI.58.19

283 KBPobierz

Uchwała Nr VI/59/19 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań.

179 KBPobierz

Uchwała Nr VI/60/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.

173 KBPobierz

Uchwała Nr VI/61/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.

174 KBPobierz

Uchwała Nr VI/62/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

92 KBPobierz

Uchwała Nr VI/63/19 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymań od 1 września 2019 roku.

96 KBPobierz

Uchwała Nr VI/64/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026.

578 KBPobierz

Uchwała Nr VI/65/19 w sprawie zmian budżetu na 2019 r.

697 KBPobierz

Uchwała Nr VI/66/19 w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

164 KBPobierz

Uchwała Nr VI/67/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2018 rok.

87 KBPobierz

Uchwała Nr VI/68/19 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

87 KBPobierz