Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Wybory do Sejmu i Senatu - 13.10.2019


Strona Państwowej Komisji Wyborczej - informacje ogólne

UZYSKIWANIE WPISU DO REJESTRU WYBORCÓW

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

30 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu

49 KBPobierz

DOKUMENTACJA

Postanowienie Nr 547/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

719 KBPobierz

Postanowienie Nr 546/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rymań.

2.2 MBPobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 13 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW.

10.2 KBPobierz

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rymań z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

21 KBPobierz

Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Rymań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

718 KBPobierz

Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

567 KBPobierz

Informacja Wójta Gminy Rymań w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

5.5 KBPobierz

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

204 KBPobierz

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

324 KBPobierz

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

279 KBPobierz

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

485 KBPobierz