Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Wydział Ochrony Środowiska informuje, że od dnia 24 stycznia 2018r. funkcjonuje:

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwany dalej "rejestrem" – art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach / tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 21 ze zmian./

Baza BDO - Rejestr podmiotów gospodarujących odpadami

Pełna informacja dotycząca rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

94 KBPobierzPodgląd pliku