Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

5 sesja Rady Gminy - 25.04.2019

Uchwała Nr V/38/19 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rymaniu.

180 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/39/19 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Dębicy

179 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/40/19 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Starninie

179 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/41/19 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Drozdowie

176 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/42/19 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Drozdowie

179 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/43/19 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Starninie

179 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/44/19 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok

95 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/45/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

91 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/46/19 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań

178 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/47/19 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

171 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/48/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego

90 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/49/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026

677 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/50/19 w sprawie zmian budżetu na 2019 r.

610 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/51/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2019

90 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/52/19 w sprawie emisji obligacji

182 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/53/19 w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej

438 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/53/19 - ZAŁĄCZNIK

694 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/54/19 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Rymań

97 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/55/19 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej

93 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/56/19 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy

84 KBPobierzPodgląd pliku