Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Zarządzenia 2019

Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rymań.

1.0 MBPobierz

Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

3.2 MBPobierz

Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy + załącznik nr 1

599 KBPobierz

Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. "KONKURS - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2019".

320 KBPobierz

Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

705 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących mienie komunalne Gminy Rymań.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rymań.

379 KBPobierz

Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

1.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie powierzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy Rymań.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Rymań.

212 KBPobierz

Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

391 KBPobierz

Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

1.6 MBPobierz

Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych szkole podstawowej i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których organem jest Gmina Rymań.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony 3 lata

527 KBPobierz