Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Zarządzenia 2019

Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

1.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Rymań.

212 KBPobierz

Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

391 KBPobierz

Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

1.6 MBPobierz

Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych szkole podstawowej i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których organem jest Gmina Rymań.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony 3 lata

527 KBPobierz