Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

3 sesja Rady Gminy - 20.12.2018

Uchwała Nr III/11/18 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.

231 KBPobierz

Uchwała Nr III/12/18 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

259 KBPobierz

Uchwała Nr III/13/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

183 KBPobierz

Uchwała Nr III/14/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Dębica.

176 KBPobierz

Uchwała Nr III/15/18 w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie Gminy Rymań.

163 KBPobierz

Uchwała Nr III/16/18 w sprawie zmian budżetu na 2018 r.

340 KBPobierz

Uchwała Nr III/17/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026.

1.0 MBPobierz

Uchwała Nr III/18/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2019.

2.5 MBPobierz