Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Skład i Komisje Rady Gminy - kadencja 2014-2018

SKŁAD

1. Andrusiów  Małgorzata
2. Biernacki Wiesław
3. Chabera Katarzyna
4. Cienkusz Hubert
5. Dworek Anna - Wiceprzewodniczący
6. Ekiert Mirosław - Przewodniczący Rady Gminy
7. Figurska Mariola
8. Makarewicz Zyta
9. Ostrysz Andrzej
10. Pakos Grażyna
11. Pietrasz Roman
12. Ruciński Grzegorz
13. Sielicki Krzysztof
14. Sierecka Anna
15. Soćko Grzegorz

KOMISJE

1. Komisja Rewizyjna:

1. SOĆKO GRZEGORZ - PRZEWODNICZĄCY

2. FIGURSKA MARIOLA - WICEPRZEWODNICZĄCA

3. CHABERA KATARZYNA 

4. ANDRUSIÓW  MAŁGORZATA

5. CIENKUSZ HUBERT 

 

2. Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej:

1. OSTRYSZ  ANDRZEJ  – PRZEWODNICZĄCY

2. BIERNACKI  WIESŁAW - WICEPRZEWODNICZĄCY

3. SIERECKA  ANNA

4. CIENKUSZ HUBERT

5. RUCIŃSKI  GRZEGORZ

 

3. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska:

1. RUCIŃSKI  GRZEGORZ  - PRZEWODNICZĄCY

2. PIETRASZ  ROMAN - WICEPRZEWODNICZĄCY

3. PAKOS  GRAŻYNA

4. BIERNACKI  WIESŁAW

5. OSTRYSZ  ANDRZEJ

 

4. Komisja Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej:

1. SIELICKI  KRZYSZTOF -  PRZEWODNICZĄCY

2. SIERECKA  ANNA -   WICEPRZEWODNICZĄCA

3. ANDRUSIÓW  MAŁGORZATA

4. CHABERA KATARZYNA 

5. MAKAREWICZ  ZYTA

 

5. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu:

1. PAKOS  GRAŻYNA-  PRZEWODNICZĄCA

2. MAKAREWICZ  ZYTA -  WICEPRZEWODNICZĄCA  

3. SOĆKO GRZEGORZ

4. SIELICKI KRZYSZTOF

5. FIGURSKA MARIOLA