Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Skład i Komisje Rady Gminy - kadencja 2018-2023

SKŁAD

01. Andrusiów  Małgorzata
02. Biernacki Wiesław
03. Cienkusz Hubert
04. Dworek Anna - Przewodniczący Rady Gminy
05. Dybowska Marta
06. Maciąg Irena
07. Makarewicz Zyta
08. Meszczyk Małgorzata
09. Ostrysz Andrzej
10. Pakos Grażyna - Wiceprzewodniczący
11. Piskorz Robert
12. Ruciński Grzegorz
13. Sielicki Krzysztof
14. Soćko Grzegorz
15. Wróblewski Jacek

KOMISJE

SKŁADY OSOBOWE  KOMISJI RADY GMINY RYMAŃ

KADENCJI  2018-2023

 

1. Komisja Rewizyjna:

1) Soćko Grzegorz - Przewodniczący Komisji

2) Meszczyk Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Komisji

3) Biernacki Wiesław

4) Andrusiów  Małgorzata

5) Cienkusz Hubert 

 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1) Cienkusz Hubert - Przewodniczący Komisji

2)  Wróblewski Jacek - Wiceprzewodniczący Komisji

3)  Sielicki Krzysztof

4)  Ruciński Grzegorz

5)  Soćko Grzegorz

 

3. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu:

1)  Maciąg Irena - Przewodnicząca Komisji

2)  Makarewicz Zyta - Wiceprzewodnicząca Komisji

3)  Dworek Anna

4)  Pakos Grażyna

5)  Soćko Grzegorz

 

4. Komisja Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej:

1) Sielicki Krzysztof - Przewodniczący Komisji

2) Andrusiów  Małgorzata  - Wiceprzewodnicząca Komisji

3)  Meszczyk Małgorzata

4)  Dybowska Marta

5) Makarewicz Zyta

 

5. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska:

1)  Ruciński Grzegorz - Przewodniczący Komisji

2)  Piskorz Robert - Wiceprzewodniczący Komisji

3)  Wróblewski Jacek

4)  Ostrysz Andrzej

5)  Maciąg Irena

 

6. Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej:

1) Ostrysz Andrzej - Przewodniczący Komisji

2)  Biernacki Wiesław - Wiceprzewodniczący Komisji

3)  Dybowska Marta

4)  Piskorz Robert

5)  Cienkusz Hubert