Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Skład i Komisje Rady Gminy - kadencja 2018-2023

SKŁAD

01. Andrusiów  Małgorzata
02. Biernacki Wiesław
03. Cienkusz Hubert
04. Dworek Anna - Przewodniczący Rady Gminy
05. Dybowska Marta
06. Maciąg Irena
07. Makarewicz Zyta
08. Meszczyk Małgorzata
09. Ostrysz Andrzej
10. Pakos Grażyna - Wiceprzewodniczący
11. Piskorz Robert
12. Ruciński Grzegorz
13. Sielicki Krzysztof
14. Soćko Grzegorz
15. Wróblewski Jacek

KOMISJE

1. Komisja Rewizyjna:

1) - Przewodniczący Komisji

2) - Członek Komisji

3) - Członek Komisji

4) - Członek Komisji

5)  - Członek Komisji

6)  - Członek Komisji

 

2. Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej:

1)  - Przewodnicząca Komisji

2)  - Członek Komisji

3)  - Członek Komisji

4)  - Członek Komisji

5)  - Członek Komisji

3. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska:

1)  - Przewodnicząca Komisji

2)  - Członek Komisji

3)  - Członek Komisji

4)  - Członek Komisji

5)  - Członek Komisji

 

4. Komisja Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej:

1)  - Przewodnicząca Komisji

2)  - Członek Komisji

3)  - Członek Komisji

4)  - Członek Komisji

5)  - Członek Komisji

 

5. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu:

1)  - Przewodnicząca Komisji

2)  - Członek Komisji

3)  - Członek Komisji

4)  - Członek Komisji

5)  - Członek Komisji