Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4w gminie Rymań

31 KBPobierzPodgląd pliku

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych

12.2 KBPobierzPodgląd pliku

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych - POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 1 października 2018 r.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania i ds. Ustalenia Wyników w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.

4.9 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 03.10.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rymań.

361 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 03.10.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Rymań zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

363 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 28.09.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rymań.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 28.09.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rymań.

362 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 28.09.2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rymań..

368 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 27.09.2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Rymań

371 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 25.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13

433 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 25.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

432 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 25.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

434 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 25.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10

433 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 25.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7

430 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 25.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6

436 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 25.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5

434 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 25.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4

434 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 25.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3

435 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 25.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2

439 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 25.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1

439 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 24.09.2018 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych oraz terminie losowania członków komisji.

57 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Wójta w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

206 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu z dnia 18.09.2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na Radnych Gminy Rymań w okręgach wyborczych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13. Informacja o dyżurach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych.

319 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rymań z dnia 18.09.2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

51 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu.

300 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu.

289 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu.

40 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu w dniu 11 września 2018r. - dyżury przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych

32 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Starosty Kołobrzeskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów wyznaczonych na dzień 21 października 2018 roku.

442 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze.

49 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań z dnia 21 sierpnia 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rymaniu w wyborach do Rady Gminy Rymań.

40 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Wójta Gminy Rymań z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim.

203 KBPobierzPodgląd pliku

KALENDARZ WYBORCZY - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

313 KBPobierzPodgląd pliku